Email: tuyendung@r2s.com.vn; Hotline: 0919 365 363

Blog

Phát triển phần mềm

5
Tin tức

Phát triển phần mềm

Công ty chúng tôi nhận phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng với phương châm hành động để thành công. Thành công cho khách hàng và thành công cho công ty.

Ngoài ra, công ty tự phát triển phần mềm phục vụ cho công tác đào tạo, vận hành và phục vụ cộng đồng.

Phát triển phần mềm – Yêu cầu từ thực tế

Bạn cần một website để giới thiệu công ty, website để bán hàng hay đơn thuần là website tin tức,…Tất cả đều được chúng tôi hỗ trợ.

R2S cũng đã phát triển rất nhiều dự án trải dài từ thương mại điện tử, quản tri doanh nghiệp đến những phần mềm phục vụ công việc kinh doanh.

Chúng tôi luôn lắng nghe yêu cầu từ khách hàng và nỗ lực hoàn thành những yêu cầu đó với chi phí và thời gian hợp lý nhất.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *