Email: tuyendung@r2s.com.vn; Hotline: 0919 365 363

Blog

Tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

cong ty co phan r2s trien khai hoc ky doanh nghiep cho sinh vien cntt dai hoc binh duong 1
Tin tức

Tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

Công ty cổ phần R2S hoạt động chính trong những lĩnh vực phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và huấn luyện nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong năm 2021, chúng tôi triển khai chương trình tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021 cụ thể như sau

Tên chương trình: Thực tập tốt nghiệp và huấn luyện tuyển dụng

Số lượng tuyển thực tập sinh CNTT 2021

 • 30 Back-end Developer
 • 30 Front-end Developer
 • 25 Android Developer

Thời gian thực tập sinh CNTT 2021

 • 2 đến 4 tháng

Nội dung tuyển thực tập sinh CNTT 2021

 • Được đào tạo lập trình front-end, back-end hoặc android
 • Được học hỏi và làm việc theo qui trình phát triển phần mềm tại doanh nghiệp
 • Được làm việc trên dự án thực tế
 • Trao dồi các kỹ năng phỏng vấn và phỏng vấn thử
 • Củng cố kiến thức chuyên môn để phỏng vấn

Quyền lợi sinh viên được tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

 • Được xác nhận và cấp chứng chỉ công nhận thực tập
 • Cam kết giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp phần mềm thuộc VNITO Alliance
 • Mức lương từ 8M ~ 12M sau thực tập tùy vào năng lực

Một số thông tin khác về chương trình tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

Recent Comments