Email: tuyendung@r2s.com.vn; Hotline: 0919 365 363

Blog

Công ty cổ phần R2S

r2s.com.vn
Tin tức

Công ty cổ phần R2S

Công ty cổ phần R2S hoạt động chính trong những lĩnh vực phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và huấn luyện nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng hành động để thành công; thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi

Công ty cổ phần R2S – Giới thiệu

1. Lĩnh vực huấn luyện

Tạo ra một môi trường để những bạn sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế được trải nghiệm từ đó có thể làm việc được tại doanh nghiệp mà không cần phải đào tạo thêm hoặc nếu có thì chỉ đào tạo phần đặc thù của từng doanh nghiệp.

Về lâu dài R2S hướng đến việc nhận yêu cầu từ doanh nghiệp và huấn luyện theo đơn đặt hàng. Đồng thời xây dựng thương hiệu cho việc giám định và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Hiện tại, R2S có hai loại huấn luyện

  1. Đào tạo lập trình viên ngay tại doanh nghiệp
  2. Triển khai học kỳ dự án/học kỳ doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

2. Phát triển phần mềm

R2S nhận phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với những dự án này, học viên thử việc có thể được nhận lương ngay trong thời gian thử việc; Và hơn hết các bạn có thể sẽ trở thành đội ngũ phát triển phần mềm của công ty.

3. Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin

R2S cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin. Cung cấp nguồn nhân lực hoặc hợp tác triển khai dự án. Ngoài ra R2S còn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển bộ phận công nghệ thông tin.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments