Email: tuyendung@r2s.com.vn; Hotline: 0919 365 363

Blog

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp

PhiPhung
Tin tức

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp R2S với mục tiêu tạo ra một môi trường để những bạn sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế được trải nghiệm vị trí của một developer.

Từ đó các bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm và có thể làm việc được tại doanh nghiệp mà không cần phải đào tạo lại. Để hình dung rõ hơn, các bạn hãy quan sát hình bên dưới sẽ thấy R2S sẽ làm cầu nối để kéo các bạn đến gần với doanh nghiệp hơn.

Đào tạo tại doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp – Thực trạng

Những hạn chế của ứng viên khi đi xin việc:

 1. Hạn chế trong làm việc nhóm
 2. Hạn chế trong việc lên kế hoạch của bản thân để đảm bảo deadline
 3. Chưa có nhận thức về vai trò và trách nhiệm làm dự án tại doanh nghiệp. Cụ thể nhận thức về deadline và chất lượng công việc
 4. Hạn chế trong giao tiếp nhóm

Khó khăn của doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên:

 1. Không tuyển dụng được nhân viên
 2. Nếu tuyển dụng được thì phải đào tạo lại

Nhiệm vụ của R2S là tạo ra môi trường để sinh viên loại bỏ tất cả những hạn chế trên. Đây chính là giá trị cốt lõi trong đào tạo tại R2S.

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp – Quy trình thực hiện

 1. Những ứng viên quan tâm sẽ gửi CV cho R2S
 2. R2S lọc CV để phân loại ứng viên phù hợp
 3. R2S sẽ mời ứng viên đi phỏng vấn để xác định năng lực hiện tại của ứng viên
 4. Ứng viên thử việc (Đào tạo ngay tại doanh nghiệp bằng hình thức nhập vai một developer trong dự án)

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp – Kết quả sau khi đào tạo

Với cách đào tạo thông qua dự án, người học đóng vai trò là nhân viên thử việc. Kiến thức và kỹ năng cần cải thiện được tích lũy thông qua việc hoàn thành những task mà mình được giao

Người được đào tạo đến đây với tâm thế là một nhân viên đi thử việc chứ không phải là một học viên ở trung tâm hay sinh viên ở trường. Và được chính Project Manager, Team Leader hướng dẫn.

Do đó sau khi kết thúc khoá huấn luyện, các bạn sẽ

 1. Cải thiện được kỹ năng làm việc nhóm trong dự án
 2. Biết cách lên plan để đảm bảo deadline
 3. Biết cách sử dụng những checklists (code review checklist, unit test checklist) để đảm bảo phần mềm đáp ứng yêu cầu từ khách hàng và coding đạt chuẩn.
 4. Hiểu, biết và ý thức được vai trò của một developer là gì
 5. Hiểu, biết và thực hiện đúng quy trình phát triển một phần mềm thực tế tại doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp – Chuẩn năng lực sau khi kết thúc khoá huấn luyện

Người được huấn luyện sẽ đạt chuẩn năng lực sau:

 1. Có khả năng thiết kế, viết mã lệnh và kiểm thử (test) chương trình. Chỉnh sửa tài liệu và các chương trình phần mềm phức tạp dựa trên yêu cầu từ khách hàng.
 2. Sử dụng các công cụ, qui trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn đã thống nhất.
 3. Làm việc chung với các đồng nghiệp khác để đánh giá các đặc tả cũng như các thành phần khác (mã nguồn, tài liệu kỹ thuật)

Đây chính là Level 3 theo chuẩn SFIA (Skill Framework for Information Age).

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *