Email: tuyendung@r2s.com.vn; Hotline: 0919 365 363

Blog

Tuyển dụng nhân sự tháng 3-2022

cong-ty-co-phan-r2s-to-chuc-le-be-giang-hoc-ky-doanh-nghiep-khoa-cntt-siu-2
Tin tức

Tuyển dụng nhân sự tháng 3-2022

R2S đang cần tìm nhân lực cho các vị trí sau:

 1. Manual Tester (Web/Mobile)
 2. Tester embedded
 3. Integration test embedded C
 4. Integration test CSW
 5. Automation test
 6. QA Engineer
 7. Fresher Front-end Angular + Mobile
 8. Automation Tester
 9. Senior .NET Dev
 10. Automation Tester
 11. Java Dev
 12. Power Platform Developer
 13. HYBRID MOBILE DEVELOPER
 14. Web UI Developer
 15. Android Embedded
 16. QC
 17. .NET
 18. Java
 19. NodeJS
 20. DevOps
 21. Front-end
 22. Embedded
 23. Middle ReactJS
 24. Senior NodeJS

Recent Comments