Tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

Công ty cổ phần R2S hoạt động chính trong những lĩnh vực phát triển phần mềm, tư...

Chương trình thực tập tốt nghiệp và huấn luyện tuyển dụng

Xuất phát từ tình hình thực tế về nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành CNTT hàng...

Tuyển dụng Internship IT

Chương trình tuyển dụng Internship IT tại R2S là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ở đó...

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại doanh nghiệp R2S với mục tiêu tạo ra một môi...

Học kỳ dự án

Chúng tôi cùng với các trường đồng hành cùng với sinh viên bằng cách xây dựng một học kỳ...

Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin

Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ của R2S với mong muốn...

Phát triển phần mềm

Công ty chúng tôi nhận phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng với phương châm hành động để...

Tuyển dụng thực tập sinh lập trình

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh lập trình nhằm tạo điều kiện cho những bạn sinh viên công...

Tuyển dụng fresher lập trình

Chương trình tuyển dụng fresher lập trình hướng đến đối tượng là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông...

Giới thiệu chương trình huấn luyện “Thử việc để nhận việc”

Với mong muốn tạo môi trường cho sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường...